RSS feed Get our RSS feed

News by Topic

RES Software en Security: Asset Centric en User Centric Benaderingen van Security

RES Software

In de haast om aan regelgeving of klanteisen te voldoen, hebben organisaties miljoenen uitgegeven aan het implementeren van security en compliance maatregelen, hetzij per situatie hetzij per maatregel. Dit heeft geresulteerd in een asset-centric security benadering, waarbij we focussen op de IT infrastructuur en zorgen dat deze veilig is.

In de huidige veelzijdige gebruikers gemeenschap is een gebruiker echter niet langer gebonden aan één enkel apparaat. Dus, hoewel het nog steeds nodig is om de assets te beveiligen, ontstaat er nu behoefte aan een user-centric benadering van security waarbij de security regels in lijn zijn met het gebruik van deze assets.

Deze whitepaper geeft een overzicht van zowel de asset-centric als de user-centric aanpak van security. Deze invalshoeken zullen worden gerelateerd aan de standaard voor Informatie Security: ISO 27001.

Tags : 
 Email this page
Published:  Apr 08, 2013
Length:  4
Type:  White Paper